Verksamhet

Länken mellan företag och massmedia

Hur får vi media att skriva om nya produkter? Det är en ständigt återkommande fråga i nästan alla branscher. Svaret är att det inte finns någon enkel “patentlösning”. För att få publicitet krävs kunskap om medias arbetssätt och värderingar samt, inte minst, ett stort och väl underhållet kontaktnät och effektiva arbetsverktyg. Norsholmen AB har specialiserat sig på att vara kontaktlänk mellan företag och massmedia. Med hjälp av relevant pressinformation i form av nätdistribuerade pressreleaser och pressträffar ligger Norsholmen AB bakom den publicitet som t ex Sony, Sony Ericsson, Miele m fl fått de senaste åren.


Goda presskontakter

Goda kontakter med pressen och övrig media är viktigt. En bra och värdefull kontakt skapas genom att regelbundet förse journalister inom olika medier med nyheter. Genom den vägen når också information om företaget ut. Det är viktigt att hålla kontakten levande och sikta på de journalister som specialiserat sig på den bransch företaget verkar inom. Norsholmen AB förfogar över ett brett och alltid uppdaterat register över landets redaktioner och journalister, speciellt inom intresseområden som IT, prylar, telekom etc.


För att nå målet – snabb publicering – samarbetar vi med företag som sprider nyhetsmaterial sekundsnabbt via internet till de viktiga redaktionerna i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vi samarbetar med PR-företag i Danmark, Norge och Finland och kan därmed utföra uppdrag som kräver kommunikation över hela Norden. Uppdragen genomförs och/eller projektleds av Lennart Thulin, som också är företagets ägare. Vi har ett stort kontaktnät i hela Norden, där vi samarbetar med företag och personer med olika kompetenser. Bolaget grundades 1990 och har haft 100% aktiv verksamhet sedan 1999. Norsholmen AB är medlem i Svenska PR-företagen.