Hur vi arbetar

Metoder och verktyg

Varje kund är unik och inget uppdrag likt något annat. Några viktiga gemensamma nämnare finns dock:


- Vi arrangerar pressträffar/presskonferenser i samband med produktlanseringar och branschnyheter.

- Vi skapar intresse hos media inför nyhetspresentationer.

- Vi har tillgång till effektiva verktyg som erbjuds av bl a MyNewsdesk.

- Vi sprider information snabbt med hjälp av olika distributionsformer.

- Vi följer upp alla uppdrag med hjälp av M-Brain m fl


Self PR

är vårt egenutvecklade system som hjälper företag att själva föra ut information till media.

Self PR går ut på att företaget med våra och andra företags verktyg självt sköter kontakten med media.


Försäljning och marknadsföring

Med mer än 45 års erfarenhet inom försäljning och marknadsföring är Lennart Thulin en viktig kugge i olika marknadsråd som behandlar strategi och planering. Norsholmens roll är att ge råd i frågor som rör marknadsföring och marknadskommunikation.